On-line designer

Vážení zákazníci,
pre jednoduchšie proces objednávky sme do nášho webu vložili novú funkciu On-line grafického dizajnéra.

Tlačoviny si tak môžete ZADARMO nakonfigurovať tak ako si budete priať, navyše v pokoji a teple vlastného domova :) Už žiadne dlhé čakanie na grafický náhľad, alebo platba za nezmyselne drahé prípravy na tlač.


On-line designer je možné používať dvoma spôsobmi.

1) Takzvaný "Rýchly náhľad" nachádzajúci sa priamo u produktu.Táto možnosť je u zákazníkov veľmi obľúbená. U zvoleného produktu možno vykonávať základné zmeny ako sú: editácia textov (je aj možnosť výberu přednastevených textov), zmena písma, zmena farby, posun jednotlivých grafických prvkov podľa ľubovôle a vkladanie základných obrázkov. Všetky vykonané zmeny sú samozrejme vidieť on-line hneď po aplikácii.

2) Pre pokročilejších užívateľov, alebo zložitejšie produkty je možné využiť voľbu "Rozšírené úpravy grafiky" a týmto vstúpiť priamo do on-line dizajnového štúdia. V on-line dizajnovom štúdiu je možné ľubovoľne meniť takmer všetky elementy úplne podľa Vašich predstáv.Je možné vkladať a editovať texty, meniť písma, farbu písma alebo jednotlivých objektov, je možné vkladať obrázky, alebo prednastavené tvary (cliparty), meniť poradie vrstiev, vkladať QR kódy, zrkadliť objekty, používať klávesové skratky atď.

 
 
Sprievodca dizajnovým štúdiom
 

NASTAVENIE:
Môžete zobraziť / skryť mriežky a pravítka, použiť ohraničenie plátna, nastaviť pozadí plátna ako plnú farbu alebo obrázok a skontrolovať dostupné možnosti produktu.

 

TEXT:
"Pridať text" vám umožní pridať svoj vlastný text s výberom dostupných písiem. Okrem toho môžete text tiež ozdobiť rôznymi efektmi, ako je veľkosť písma, tučné písmo, kurzíva, farba písma, zarovnanie atď. Po kliknutí na toto tlačidlo sa tiež zobrazí zoznam všetkých textov, aby ste ich mohli rýchlo upravovať a aktualizovať.

 

UMENIE:
Táto karta vám poskytne výber dostupných klipartov v rôznych kategóriách. Kliknutím na ľubovoľný obrázok ho pridáte do návrhovej oblasti. Môžete ďalej vyberať a upravovať vlastnosti klipartov, ako je veľkosť, farba, ohraničenie, zarovnanie atď.

V ponuke je aj možnosť kresliť, alebo vkladať rôzne tvary. Akonáhle vytvoríte / nakreslíte tvar kdekoľvek v oblasti návrhu, môžete ho ozdobiť efekty ako obrys, farba výplne, veľkosť, zarovnanie atď.

 

KÓDY:
Táto karta Vám umožní generovať profesionálne QR kódy v 8 rôznych typoch. Získajte priehľadné QR kódy s plnou farebnou paletou pre okamžité použitie vo vašom návrhu.

 

FOTOGRAFIE:
Táto karta umožní nahrávať vaše vlastné grafické predlohy, obrázky a fotografie z miestneho úložiska, tiež je možné importovať obrázky z Picasa, Flickr a Instagramu.

 
Nakreslite obrazce Späť hore

Kliknutím na ikonu "Obdĺžnik" sa otvorí paleta podponuky, ktorá ponúka výber z dvoch rôznych možností: Obdĺžnik alebo Štvorec. Kliknutím na tieto možnosti nakreslíte príslušný tvar na svoju grafiku.

Kliknutím na ikonu "Elipsa" sa otvorí paleta podponuky, ktorá ponúka výber z dvoch rôznych možností: Elipsa alebo Kruh. Kliknutím na tieto možnosti nakreslíte príslušný tvar na svoju grafiku.

Možnosť nakresliť priamku a spojiť dva objekty za sebou.

 

"Nástroj ceruzka" umožňuje voľné ručné kreslenie. Hrúbku a farbu ťahov možné zmeniť pomocou nástrojov "Paleta farieb". Ak chcete nakresliť tieto tvary, umiestnite kurzor do oblasti návrhu a ťahajte na požadovanú veľkosť tvaru. Po nakreslení môžete upraviť vlastnosti objektu, ako je farba výplne, štýl orámovania a nastavenie farieb atď.

 
Editácia / Nastavenia dekorácie Späť hore

Rozmer: Pomocou týchto polí môže užívateľ zmeniť veľkosť a polohu vybratého objektu. Zaškrtnutím políčka je možné rozhodnúť, či zachovať pomer medzi výškou a šírkou pri zmene alebo nie.

Farba obrysu: Táto možnosť umožňuje nastaviť rôzne farby obrysu pre vybraný klipart, tvar alebo text.
Štýl obrysu: Táto možnosť umožňuje nastaviť rôzne štýly obrysu pre vybraný klipart, tvar alebo text.
Šírka obrysu: Posuvník umožňuje definovať požadovanú šírku obrysu pre vybraný klipart, tvar alebo text.


Otočenie/Rotácia: Pomocou tejto možnosti môžete zmeniť uhol natočenia vybraného objektu. Ťahaním doľava sa objekt otáča doľava a ťahaním doprava sa objekt otáča v smere hodinových ručičiek.

 

Tvary Textu: Aplikuje na text rôzne textové efekty. Rôzne efekty ako krivka, oblúk, most, hrče, vtáčie oko, uštipnutie, kaskáda dole a kaskáda hore. Posuvom doľava alebo doprava nastavujete výsledný efekt.

 

Medzera medzi riadkami: Touto funkciou nastavujete výšku riadkov a veľkosť medzery nad a pod textovým riadkom.

 

Posun objektu: Posuňte vybraný objekt do strán kliknutím na šípku.

 

Výber písma: Táto voľba vám umožní vybrať písmo pomocou rozbaľovacej ponuky. Jednoducho vyrerete písmo ktoré sa vám páčia.

Štýl písma: Zmeňte štýl písma na Tučné alebo Kurzívu a zarovnajte ho vľavo, vpravo alebo na stred v textovej oblasti. Zarovnanie funguje aj pre viacriadkový objekt.

 

Zarovnanie: Zarovnanie objektu doľava, doprava, na stred, hore, na stred a dole dizajnové oblasti. Keď je vybraná skupina objektov, môžete zvoliť zarovnanie všetkých vybraných objektov, najmenší objekt v skupine, najväčší objekt v skupine, alebo je možné objekty středit na stred stránky.

Farba: Táto možnosť umožňuje upraviť farbu jednotlivých objektov, textov a tvarov, ktoré sú k dispozícii v pravej časti okna úprav.

Zoskupenie: Môžete vybrať viac objektov (ťahaním myši nad požadovanými objekty alebo sa stlačením klávesu "Shift" a vybrať jednotlivé objekty) a zoskupiť ich stlačením skupinového tlačidla, ktoré modifikuje vzhľad výberu. Objekty, ktoré boli raz nezávislé, sa teraz objaví vo výbere skupiny ako celý objekt. Pred zoskupením sa každý jednotlivý objekt objaví ohraničený prerušovaným obdĺžnikom. Po zoskupenie objektov prerušované obdĺžniky zmiznú a sú nahradené jedným prerušovaným obdĺžnikom ohraničujúcim celú skupinu. Teraz môžete upraviť všetky objekty v skupine naraz pomocou dostupných možností úprav.

Odskupení / rozdelenie: Táto voľba funguje na skupine objektov. Po zoskupenia je možné každý objekt spravovať a upravovať samostatne.

Krok vzad / Krok vpred: Kliknutím na ikonu "Krok vzad" obnovíte poslednú úpravu. Kliknutím na ikonu "Krok vpred" obnovíte späť zmeny vykonané pomocou Kroku vzad.
Poznámka: Dizajnové štúdio podporuje viac akcií Krok vzad / Krok vpred.

Prevrátiť vodorovne / Prevrátiť zvislo: Príkazy Prevrátiť vodorovne a Prevrátiť zvislo prevráti obrázok vpravo / vľavo (zrkadlovo) alebo zvisle hore / dole.

Možnosť Vyňať: Odstráni vybraný objekt a umiestni ho do schránky. Pri použití voľby Vložiť umiestni kópiu posledného objektu.

Možnosť Kopírovať: Vytvorí kópiu vybraného objektu do schránky. Pri použití možnosti Vložiť umiestni kópiu objektu umiestneného v schránke.

Vložiť: Umiestni kópiu posledného objektu umiestneného v schránke.

Odstrániť Objekt: Odstráni len vybraný objekt.

Odstrániť všetko: Kompletné odstránenie dizajnu z návrhové oblasti na jedno kliknutie.

Nápoveď: Otvorí obsah pomocníka pre štúdio.

Zvoľte Stranu: Šípkami prepínate medzi stránkami dokumentu.

Info: Získajte podrobné informácie o produkte v rámci dizajnového štúdia.

Priblížiť: Priblížiť a tiež prispôsobiť zobrazenie dizajnu na stránku.

Náhľad: Zobrazuje ukážku vášho návrhu, odporúčame ho pred pridaním produktu do košíka zobraziť. Dokonca si môžete svoj vytvorený dizajn stiahnuť ako pdf súbor v okne náhľadu.

Uložiť: Kliknutím na toto tlačidlo uložíte svoj dizajn do svojho zákazníckeho účtu. Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Všetky uložené návrhy sú k dispozícii v užívateľskom účte. Môžete si vybrať akýkoľvek uložený návrh a znovu ho otvoriť pre ďalšie úpravy alebo návrh akokoľvek zmeniť.

Tlač variabilných dát: Forma digitálnej tlače, v ktorom môžu byť prvky ako sú texty alebo obrázky zmenené na jednotlivých kusoch produktov, bez toho aby sa zastavil alebo spomalil proces tlače. Do vstupného formulára môžete napríklad navoliť rôzne mená, písma, fotografie atď.

Zdieľanie cez sociálne siete: Svoj dizajn môžete uložiť a zdieľať s priateľmi rôznymi spôsobmi, ako je zdieľanie na účte Facebook alebo Twitter a Pinterest.

Vložiť do košíka: Akonáhle je návrh pripravený a chcete vykonať objednávku, stačí zadať požadované množstvo a kliknúť na toto tlačidlo. Vloží vaše objednané položky do nákupného košíka, kde môžete pokračovať k pokladni.

 
Správa vrstiev Späť hore

Panel Vrstvy: Panel Vrstvy uľahčuje výber ľubovoľného objektu a vykonávanie určitých operácií

  • Pomocou šípok hore a dole pohybujte objektom nahor alebo nadol v poradí vrstiev vzhľadom k iným objektom.
  • Zobraziť alebo skryť objekt v oblasti návrhu.
  • Zamknite alebo odomknite objekt. Uzamknutie objektu spôsobí jeho neupravitelnost a nehybnosť. Objekt môžete opätovne odomknúť pre ďalšie úpravy.

 
Úprava klipartu Späť hore

Na paneli úprav môžete zmeniť každú jednotlivú farbu v clipart jednoduchým kliknutím na požadovanú farbu v ponuke farieb.

Klipart sa môže skladať z viacerých vrstiev. Ak chcete každú jednotlivú vrstvu / časť klipu zmeniť jednotlivo, kliknutím na tlačidlo odskupit rozdelíte jednotlivé vrstvy.
Akonáhle je clipart odskupen, môžete ľubovoľne vybrať samostatnú vrstvu ktorú chcete zmeniť, alebo ju byť upravená so všetkými dostupnými možnosťami v pravej časti okna. Ak chcete klipart znovu zoskupiť, kliknite na tlačidlo zoskupiť.

 
Skupinová editácia Späť hore
Môžete vybrať viac objektov ťahaním myši cez požadované objekty alebo stlačiť kláves "Shift" a vybrať myšou požadované objekty.

Pri výbere viacerých objektov sa objekty zobrazí s prerušovanými okrajmi. Vlastnosti takto vybraných objektov môžete upravovať naraz, napr. meniť farbu, písmo, zarovnanie, polohu, veľkosť atď.

 

 
Maximálna tlačová oblasť Späť hore

Tlačiteľná plocha (zelená bodkovaná čiara)
Text a ďalšie objekty musia byť umiestnené v tlačiteľné ploche. Umiestnenie objektov mimo tlačiteľnej plochu môže mať za následok ich orezanie vo výrobe.
Rez (červená bodkovaná čiara)
Tu bude produkt orezaný. Skutočný rez sa môže líšiť v dôsledku procesu orezávanie.
Spad (čierna bodkovaná čiara)
Roztiahnite farbu pozadia alebo kresbu na túto líniu, aby ste sa vyhli akýmkoľvek bielym okrajom pri prerezávaní.

 
Vloženie obrázkov Späť hore

Import obrázkov podporuje formáty JPG, JPEG, PNG z miestneho úložiska alebo z verejných knižníc obrázkov z aplikácií Picasa, Flickr a Instagram. Vyberte možnosť nahrávania obrázku a pridajte obrázky do galérie obrázkov. Teraz môžete pridať akýkoľvek obrázok z galérie obrázkov do návrhovej oblasti jednoduchým kliknutím na obrázok. Vlastnosti obrázku je možné dodatočne upraviť, upraviť je možné veľkosť, pozíciu, rotovať atď.

Podporované formáty: JPEG, JPG, PNG
Optimálne rozlíšenie: 1500 x 1500 pixelov
Odporúčaná veľkosť: menej ako 5 MB

 
Pridať pozadie Späť hore

Pozadie môžete vyplniť akúkoľvek plnú farbou z palety farieb alebo použiť ako pozadie obrázok z galérie obrázkov z ponuky. Pri viacstránkovom produktu môžete dokonca opakovať rovnaký obrázok na pozadí na všetkých stránkach produktu jediným kliknutím, alebo použiť jedinečné pozadie pre každú stránku zvlášť.

 
Pridať do košíka Späť hore

Akonáhle je váš produkt pripravený a ste pripravení na odoslanie objednávky, kliknite na Pridať do košíka a pokračujte v objednávke.

 
Paleta farieb Späť hore

Kliknutím na ikonu farby otvorte dialógové okno, ktoré umožňuje nastaviť farbu výplne výberom v palete alebo vpísaním hodnôt CMYK, RGB alebo HSV.

 
 
Klávesové skratky Späť hore

Vyňať ctrl+x

Kopírovať ctrl+c

Vložiť ctrl+v

Späť ctrl+z

Vpred ctrl+y

Zmazať del

Priblížiť ctrl++

Oddialiť ctrl+-

 
 
Efekty obrázkov Späť hore

V rozbaľovacej ponuke úprav obrázku bola pridaná nová karta "Efekty", pomocou ktorej môže užívateľ aplikovať rôzne masky tvarov, priblížiť / oddialiť obrázky, orezať obrázky, použiť obrazové filtre ako sépia, čiernobiele atď.

 
 
Vyberte farbu z dizajnu a aplikujte na iné objekty Späť hore

Vyberte farbu v nástroji pre výber farby